Besloten afscheidsdienst van Jacobus Christiaan Cornelis Schulpen (Sjaak) op vrijdag 9 april om 13:30 vanuit de Dorpskerk

Ook als Protestantse Gemeente Maarssen ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek bij een uitvaartdienst bij elkaar komen.

U kunt de uitvaartdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Predikante mw. ds. C. de Boon

Muziek bij binnenkomst: ‘De Heer is mijn herder’

Bemoediging en groet

Bloemen van de kleinkinderen

Gebed

Schriftlezingen:
2 Corinthiërs 12 : 9
Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Openbaring 21 : 1 – 7
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid
die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem
opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon,
die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen,
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat
zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is
betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het
is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin
en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken
uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint
komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij
zal mijn kind zijn.

Muziek: ‘Neem, Heer mijn beide handen’

Overdenking

Muziek: ‘De Heilige Stad’

Inschrijving in het gedachtenisboek

Dankzegging en voorbeden

Muziek : ‘Blijf bij mij, Heer’

Zegen (allen staan)

Uitgeleide onder muziek: NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Reacties zijn gesloten.