Besloten afscheidsdienst op donderdagmorgen 29 juli om 11:00uur van de heer Wulfert Leeflang (Wuf)

Aangezien er op verzoek geen live stram zal worden gehouden kunt u de dienst alleen meeluisteren

via de kerkomroep.

Klik op bovenstaande links om deze te openen

.

Voorganger: Ds. A.J. Zoutendijk

Orgelspel bij het binnendragen: Psalm 42
Stil gebed
Bemoediging en groet
Herinneringen vanuit de familiekring
Lied: Ruwe stormen mogen woeden Gezang 445 vers 3
Negedachtenis door een familielid
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Psalm 84:2-9 en Matteüs 6:26-30

2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. Sela 6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. 7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. 8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob. 

26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?  28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.  30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 
Overdenking: Gods vogels
Lied: Vaste Rots van mijn behoud vers 1 en 4
Dankzegging en voorbede
Lied: Wat de toekomst brengen moge vers 1,2,4
Zegen
Orgelspel

Reacties zijn gesloten.