Afscheidsdienst op vrijdagmiddag 8 januari om 13:30uur in de Dorpskerk voorafgaande aan de begrafenis van Trijntje van Bruggen-de Haan (Tiny) weduwe van Piet van Bruggen.

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas is het niet mogelijk dat gemeenteleden bij de afscheidsdienst aanwezig zijn.

U kunt tot aan de afscheidsdienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

.

Psalm 23: De Heer is mijn Herder.

.

Voorganger: ds. P.G. Vellekoop
Organist: dhr. J.J. Hoeflaken

Orgelspel
Welkom
Bemoediging en groet
Psalm 43: 1 en 3 
Gebed
Lezingen: Psalm 23

Mattheüs 22: 34-40

Gezang 174: 1 en 4
Gebeden
Palm 146: 1 en 3
Zegen
Orgelspel

Reacties zijn gesloten.