Afscheidsdienst in besloten kring van mw. Doornenbal- Verkerk.

Meeluisteren en meekijken  op donderdagmorgen 20 augustus as om 10 uur  als u niet naar de kerk kunt.
.
Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.
Liturgie:
Orgelspel: Psalm 150
Moment van stilte/gebed
Bemoediging en groet
Welkom
Herinneringen door Pieter en Dineke
Morgenstimmung, Peer Gynt Suite van Edvard Grieg
Gebed
Lezingen uit de Bijbel door Louise en Anne
Psalm 121
Verkondiging
Dankgebed en voorbede
Orgel speelt: Ga niet alleen door ’t leven
Dankgebed en voorbede
Zegen
Orgelspel tijdens het wegdragen: Psalm 43 vers 3
Dan ga ik op tot Gods altaren,

Reacties zijn gesloten.