Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 8 januari. as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente
Voorganger: Ds H.F. Klok
Organist: Wilco Gijzen
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Gez. 323 vers 1 en 3 LvdK God is in ons midden
votum en groet
Ps, 95 vers 1 en 4 ob
gebod
Ps. 119 vers 51 en 53 Weerklank
gebed
Kindermoment verzorgd door de zondagsschool
Kinderlied
Schriftlezing Johannes 1 vers 35-52
Gez. 47 lvdk Jezus die langs het water liep
Verkondiging: Joh. 1 vers 36-40
Weerklank lied 253 Iedereen zoekt U

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Collectemoment

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2023’ plus onder vermelding aandeel tbv de

1 Diaconie

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

Ps 145 vers 2 ob
zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.