Liturgie  voor de dienst van Zondag 11 april 2021 in de Dorpskerk Maarssen  Aanvang 10:00 uur

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger: G.C. Klok
Organist: René de Kruijf
.
Afkondiging door ouderling
Ps. 72, 8 O.B.
Votum en groet
ps. 72, 10 O.B.
10 geboden
ps. 63, 1 ( weerklank)
Gebed
Schriftlezing 1 Cor 15, 1 – 11
tekstlezing 1 Cor. 15, 6
Gez. 175, 1, 2 en 4 ( weerklank)
verkondiging
ps. 33,5 en 10 O.B.
Voorbeden, dankgebed, stil gebed en Onze Vader
Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   De Herberg

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Ps. 21,13 O.B.
Zegen. 

Reacties zijn gesloten.