Liturgie voor de dienst op 1e paasdag zondag 4 april 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

Helaas kunnen wij tot het eind van de Lock down niet fysiek met dertig mensen bij elkaar komen.

U kunt de dienst meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen  

.

Voorganger:  Ds. C.N. van Dis  

Organist: Wilco Gijzen

/

Welkom en mededelingen

OTH 91: 1, 2 en 3 (Geprezen zij de Heer)

Na votum en groet 

Psalm 56 : 5 en 6 (berijming 1773)

Na gebod en belofte                     

OTH (editie 2015) 130:2  (Op uw Woord)

Kinderpraatje

Kinderlied  OTH 354: 1 en 2 (Maria kwam)

Schriftlezing   Johannes 20, 1-18 (HSV)

Psalm 16 : 3 en 4 ( Liedboek 1973)

Preek      Heengaan als getuige (Joh. 20, 17-18)

Psalm 68 : 7 (Liedboek 1973)

Dankgebed

Digitale inzameling van de gaven:

1e collecte:   OpenDoors

2e collecte:   Pastoraat en eredienst

3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Slotlied    OTH 110: 1 en 2 (U zij de glorie)

Zegen

Reacties zijn gesloten.