Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 18 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger Ds. M. van der Zwan

Organist: Jaap Hoeflaken

Afkondigingen

Weerklank 443
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 46: 1 en 4 (Weerklank)
Wetslezing
OTH 466: 1, 2 en 3 (Zoals klei in de hand van de pottenbakker)
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het Woord   
Kindermoment
Schriftlezing: Genesis 28:10-22
Psalm 118:10 (Oude berijming)

Verkondiging
Psalm 135: 2 (Oude berijming)
Dankzegging en voorbede
OTH 118 1,2 en 3 (Leid mij Heer…)
Zegen.

Collecte bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.