Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 18 oktober 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist      : René de Kruijf.

.

Welkom

OTH 234 – Stil, mijn ziel, wees stil

Votum en groet

Psalm 111: 1, 5 en 6  (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing: Daniël 1

Gezang 37: 1, 2, 3 en 5 (LbvK 1973)

Preek

OTH 220 – wij blijven geloven

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Geloofsbelijdenis

Collecte aankondiging.

1e Diaconie

2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Psalm 99: 1, 2 en 8 (nieuwe berijming, LbvK 1973)

Zegen

Reacties zijn gesloten.