Liturgie van de ochtenddienst op zondagmorgen 11 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen.

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. M.P.D. Barth

.

Welkom

OTH 150 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Votum en groet

Ps. 108:1 (oude berijming)

Wetslezing

Ps. 17:3 (oude berijming)

Gebed

Schriftlezing: Jozua 1:1-9

OTH 178:1,2 en 3 Wees stil voor het aangezicht van God,

Preek

Gezang 351:1 t/m 4 (LvK)

Formulier voor het bevestigen van een ouderling

Ps. 134:3 (oude berijming)

Zegenbede sela

Dankgebed

Opwekking 123 – Groot is uw trouw, o Heer

Zegen

Collecte;

1e IZB

2e Pastoraat en eredienst

3e Onderhoud gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Reacties zijn gesloten.