Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 4 oktober 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger Ds. C. Brouwer

Organist: Jaap Hoeflaken

Orgelspel

Welkom
Stil gebed, votum en groet
Liedboek 328: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing 2 Korintiers 4:16-5:10
Psalm 139: 8, 4 NB
Zondag 22 vraag 57: Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal
worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met mijn ziel
verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.
Zondag 22 vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?
Antwoord: Evenals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik ook na dit leven
volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en die in geen
mensenhart is opgekomen, en wel om God daarin eeuwig te prijzen.
Verkondiging ‘Leven in het graf…’
Ik leef – Sela 
Dankgebed

Collecte aankondiging;

1e Stichting Verpleegkundigen voor Israël

2e Kerk en gebouwen

De collecte vindt bij de uitgang plaats en voor de luisteraars:

Uw gaven kunt u overmaken via de bank.

Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.

Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v.

Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2020’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 6 OB
Zegen (staande)

Collecten bij de uitgang

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.