Gezamenlijke dienst van de PKN Ichthus en de Hoeksteen zondag 13 september 2020, avonddienst om 18:30 uur in de Dorpskerk

Kunt  u niet naar de kerk omdat u in een risicogroep valt of omdat er geen plaats meer is, dan kunt u de dienst nog steeds meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.    

Voorganger      : Ds. G.J. Glismeijer

 Organist          : Jaap Hoeflaken

Afkondigingen door ouderling
Psalm 103: 1 (OB)
Stil gebed
Votum en groet
Aanvangstekst Romeinen 8:38 en 39

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Gezang 446: 1, 2, 5, 6 en 7 (LvK) O Jezus hoe vertrouwd en goed (In Liedboek 2013 is dat Gezang 512: 1, 2, 5, 6 en 7)

Lezing Zondag 1 HC
Psalm 48:6 (OB)
Gebed Opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing OT Jesaja 53:1-5
NT Romeinen 8:18-30
Psalm 116: 1, 3 en 10 (OB)
Preek Ons houvast: Hij houdt vast!
Gezang 440: 1 en 4 (LvK) Ik heb de vaste grond gevonden
Gebed Luthers’ avondgebed; gezamenlijk Onze Vader
Geloofsbelijdenis
Gezang 259: 1 en 2 (LvK) Halleluja! Lof zij het Lam
Zegen

Reacties zijn gesloten.